Ismerkedne.hu társkereső - társkeresés - Adatvédelem
Nemem
 vagyok
Keresek egy
 keresek
aki
-
Csak képekkel  
Felhasználói név: 
Jelszó: 

  
 
Főoldal
  Randi ötletek
Elvárások a társkeresés terén
2009. 10. 28

A társkeresés, és a párválasztás az alapvető evolúciós késztetések mellett igencsak gyakorlati okokra vezethető vissza. A férfinak és a nőnek a... tovább olvasom

Az első randi
2009. 10. 27

Ha a társkereső partnerekben megvan a kölcsönös rokonszenv, (a másik sikerrel átesett az első „zsűrizésen” és úgy döntünk, hogy kicsit közelebb... tovább olvasom

Összes ötlet

  Programok
Távoktatásos Coach képzés

by aChico

Minden hónapban indulnak új Business Coach csoportok!

A távoktatásos Business Coach képzés három hónapos, havonta egy nap kiscsoportos gyakorlat sorozatot, illetve egy óra online konzultációt foglal magában.
A távoktatásos...

tovább olvasom

Összes program

Adatvédelem

 

Adatvédelmi politika

Kérjük, figyelmesen olvassa el, mielőtt regisztrál!

 Az ismerkedne.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Pro Bona Kft. (1022 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna út. 4.) üzemelteti. Képviselője: dr. Rusznák Tamás ügyvezető. Elérhetőségek: telefon: 70/314 1660 , munkanapokon 9-17 óráig, e-mail: info@artrandi.hu

3.1. Az Ön nyilatkozatai

3.1.1. Regisztrációm esetén jelen Adatvédelmi politika elfogadásával hozzájárulok, hogy a Pro Bona az általam önként megadott egyes személyes és különleges adatokat – az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően – kizárólag statisztikai célból feldolgozza és személyazonosításra alkalmatlan, statisztikailag feldolgozott adatok formájában marketing célra felhasználja.

3.1.2. Regisztrációm esetén jelen Adatvédelmi politika elfogadásával tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok meghatározott része publikus, és kifejezetten hozzájárulok, hogy azokat a Pro Bona a Weboldalon közzétegye.

3.2. Az Adatkezelő nyilatkozatai

A Pro Bona az alábbi szabályok (politika) szerint jár el a felhasználói, illetve egyéb adatok, információk kezelése során. Az adatvédelmi politika bármikor elérhető a Weboldal/adatvédelem oldalon.

6. Irányelvek

6.1. Szolgáltatásaink minden területén, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítjuk az Ön jogainak, különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartását személyes adatainak gépi feldolgozása során.

6.2. Jelen adatvédelmi politika az Ön által nem nyilvánosságra szánt, hanem a Weboldal használata során a Pro Bona rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha Ön saját elhatározásából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen adatokra az adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki.

6.3. A Pro Bona mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait, valamint a jelen Adatvédelmi Politikában foglaltakat maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait felvenni, rögzíteni, nyilvántartani, illetőleg kezelni, és kizárólag abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A Pro Bona semmilyen szankciót nem érvényesít Önnel szemben, ha az önkéntes adatszolgáltatást megtagadja.

6.4. A Pro Bona az Ön bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatvédelmi nyilatkozat), amelyben tájékoztat az adatfelvétel elveiről, céljáról és módjáról, illetőleg arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

6.5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Pro Bona az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt megfelelően tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít, hogy Ön a felhasználást megtiltsa.

7. A Weboldal látogatása

Ön a Weboldalt ingyenesen látogathatja, anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, illetőleg kilétét fel kellene fednie.

8. Regisztráció, regisztrációs adatlap létrehozása

8.1. A Weboldal meghatározott részeihez, illetőleg egyes szolgáltatások teljes tartalmához való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A regisztráció, és a regisztráció során teljesített adatszolgáltatás az Ön részéről minden esetben önkéntes. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk, Ön a szükséges tájékoztatás elolvasása és értelmezése után szabadon dönthet, hogy megadja-e a kért adatokat.

8.2. Amennyiben a Weboldalon regisztrációra kérjük Önt, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok (adatmezők), amelyek kitöltése nélkül, vagy nem megfelelő kitöltése esetén a regisztráció sikerrel nem zárulhat, illetőleg előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást (pl. keresés a profilok között, fórum, chat) igénybe venni.

8.3. Önt a regisztráció – a regisztrációs adatlap kitöltése – során arra kérjük, hogy részünkre olyan adatokat illetőleg információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Ezzel történik meg regisztrációs adatainak felvétele. A következő adatok megadása a sikeres regisztráció feltétele, tehát „kötelező”:

- felhasználói név: ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, és a későbbiekben ez jelenik meg a fórumban valamint a csevegés során.

- e-mail cím: megadott e-mail cím nem publikus, vagyis nem fog megjelenni sehol az oldalon, csak az aktiváláshoz szükséges adatot tartalmazó levél, valamint a rendszer használata során keletkező értesítések fognak erre az e-mail címre érkezni,

- jelszó: a jelszó a felhasználó azonosítására szolgál.

- nem, születési idő: a felhasználó nemének és születési idejének megadása kötelező, a felhasználó azonban jogosult arra, hogy az adatok többi felhasználó elől való elrejtését kérje,

- lakhely: Amennyiben felhasználó megadja lakhelyét, az látható lesz a többi felhasználó számára. Az ország megadása kötelező.

A felhasználónév, a név és e-mail cím megadásánál a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy ne valódi nevüket tüntessék fel, hanem becenevet, álnevet („nick”) használjanak.

8.4. Egyéb személyes adatok (pl. ?????) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A regisztrációs oldalon esetleg megjelenő egyéb adatok kitöltése nem kötelező. Ezen adatokat a Pro Bona a Weboldalon nem tünteti fel, azokat csak a Felhasználási feltételekben, valamint jelen szabályzat 5.2. pontjában írt célokra használja fel.

8.5.Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációs adatlap egyes – nem kötelezően kitöltendő rovatai – azok önkéntes kitöltése esetén, különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben jelen Adatvédelmi Politika elfogadása írásba foglalt kifejezett hozzájáruló nyilatkozatnak minősül, azt a Pro Bona elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Különleges adatokat soha nem kérünk "kötelező" jelleggel megadni egy regisztráció sikerességéhez. Az ilyen adatok szolgáltatása az Ön döntésétől függ és ilyeneket kizárólag az Ön hozzájárulás alapján tartunk nyilván.

8.6. A fenti, 8.3. - 8.5. pontokban foglaltakon túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Pro Bona minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

8.7. A regisztráció feltételeként megjelölt adatok – regisztráció esetén – automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról Ön dönthet.

9. Saját, felhasználói adatlap (profil) létrehozása, módosítása és törlése

9.1. A Pro Bona biztosítja, hogy Ön elérhesse, javíthassa és kiegészíthesse saját személyes illetőleg különleges adatait azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén azokat korábban a rendelkezésünkre bocsátotta. (Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek.) Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük saját rendszerünkből (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük.

9.2. A regisztrációt követő belépés során Ön – saját döntése szerint – kitöltheti személyes adatlapját (annak egyes adatmezőit), illetve létrehozhatja saját profilját.

9.3. Adatlapján szereplő saját, személyes, illetőleg különleges adatait Ön bármikor módosíthatja – az adatmódosítás menüpont alatt található „?????” rovatban – illetve törölheti is. A személyes adatlapon megadott – nem kötelezően kitöltendő – adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy Ön az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörli. A regisztráció során, vagy a későbbi belépések során megadott-, módosított adatok az Ön kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben. Adatai kezeléséről – a 4.1. pontban foglaltak szerint – bármikor tájékoztatást kérhet.

9.4. Az Ön felelőssége, hogy adatai védelméről elvárható módon gondoskodjon. A Pro Bona nem felel azért a kárért, amely abból eredt, hogy saját adatai védelméről Ön nem megfelelően gondoskodott, így pl. bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

9.5. A Pro Bona nem változtathatja meg az Ön által megadott adatokat. A Pro Bona ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlapok tartalmát megváltoztassa, így pl. egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően egy héttel, a Pro Bona Önt e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő főoldalon tájékoztatja.

10. A felhasználók egyedi, illetőleg fizikai elérésére alkalmas adatok.

10.1. Az Ön egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat az Ön előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.  

10.2. Az Ön fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

11. Hírlevelek és értesítők

11.1. A Pro Bona jogosult arra, hogy az Ön regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el.

11.2. Ha szolgáltatás kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küldünk Önnek. Minden ilyen esetben azonban Önt előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni, és az Ön hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást.

11.3. Ha Ön nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatásoknak az Ön számára való biztosítására, úgy kizárólag azokat nyújtjuk, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

11.4. A hírlevelek és értesítők kézbesítése az Ön részére kizárólag az arról való leiratkozásig történik. A leiratkozás a „leiratkozom” linkre kattintva, illetve a regisztrációs adatlap erre vonatkozó módosításával lehetséges.

12. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Az Ön által megadott személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy  információval.  Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, az Ön előzetesen adott hozzájárulása esetén tesszük meg. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések az Ön adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha Ön mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

13. Adatbiztonság

13.1. Amennyiben Ön személyes, illetve egyéb adatokat bocsát rendelkezésünkre, a Pro Bona a vonatkozó jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül – minden tőle elvárhatót megtesz az Ön adatainak biztonsága, védelme érdekében, mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

13.2. A fenti, 13.1. pontban meghatározott körben gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő szintű védettségét biztosítják, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, felhasználás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, valamint törlés, továbbá a véletlen sérülés, megsemmisülés ellen.  Minden olyan 3. személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

13.3. A Weboldal megtekintésével Ön és a Pro Bona távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Pro Bona részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Pro Bona az adatvédelmi jog előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

13.4. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok a …????? high-tech szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerverek winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Az Ön nem publikus adatait a Pro Bona a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel, ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás esetén).

14.Hozzáférés a kezelt adatokhoz

14.1. A regisztráció során tudomásunkra jutott és általunk kezelt személyes, illetőleg különleges adatokhoz a Pro Bona rendszergazdái, egyes szolgáltatások esetén – a szolgáltatás ÁSZF-jében rögzített esetben és feltételek szerint – a Pro Bona menedzsmentjének tagjai, illetve a publikus adatokhoz, az Ön hozzájárulásával a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá.

14.2. A regisztráció során tudomásunkra jutott és általunk kezelt személyes, illetőleg különleges adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve, ha erre jogszabály, illetőleg közigazgatási eljárásban az eljáró hatóság kötelez. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl.: bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Pro Bona - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt ugyanakkor minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

14.3. A Pro Bona fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

15. Adatgyűjtés kizárása 14 éven aluliak esetében

A Pro Bona nem kínál14 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, így nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. 14 éven aluli gyerekek személyes adatait nem rögzíti.

16. Technikai adatok kezelése

16.1. A szervereink által automatikusan naplózott információk.

16.1.1. A Weboldal letöltése (megtekintése) során szervereink a számítógépek internet címeit, (az IP-címeket) és a felhasználó számítógépének beállításától függően néhány más információt (a böngésző és az operációs rendszer típusát) automatikusan naplózzák, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Az IP-címeket és az így rögzített egyéb adatokat (naplófájlokat) a Pro Bona semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra, például annak megállapítására, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Ezen, naplófájlban rögzített adatokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítjuk harmadik fél részére.

16.2. Cookie-k.

16.2.1. A Weboldal egyes részei (egyes szolgáltatásaink) egyedi azonosítót, ún. "cookie"-kat használnak– vagyis olyan kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. (Kérjük, ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat.)

17. Nyilvános kommunikációs lehetőségek (fórum, chat).

17.1.  A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

17.2. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe.

17.3. A különböző hozzászólások szerzői joga a Felhasználót illeti, ugyanakkor a Pro Bona-nak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Pro Bona írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.

17.4. A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre vonatkozó különböző jogszabályok az irányadóak (1978. évi IV. törvény; 1986. évi II. törvény).

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatait bármikor törölheti.