Ismerkedne.hu társkereső - társkeresés - Felhasználási szabályzat
Nemem
 vagyok
Keresek egy
 keresek
aki
-
Csak képekkel  
Felhasználói név: 
Jelszó: 

  
 
Főoldal
  Randi ötletek
Elvárások a társkeresés terén
2009. 10. 28

A társkeresés, és a párválasztás az alapvető evolúciós késztetések mellett igencsak gyakorlati okokra vezethető vissza. A férfinak és a nőnek a... tovább olvasom

Az első randi
2009. 10. 27

Ha a társkereső partnerekben megvan a kölcsönös rokonszenv, (a másik sikerrel átesett az első „zsűrizésen” és úgy döntünk, hogy kicsit közelebb... tovább olvasom

Összes ötlet

  Programok
Távoktatásos Coach képzés

by aChico

Minden hónapban indulnak új Business Coach csoportok!

A távoktatásos Business Coach képzés három hónapos, havonta egy nap kiscsoportos gyakorlat sorozatot, illetve egy óra online konzultációt foglal magában.
A távoktatásos...

tovább olvasom

Összes program

Felhasználási szabályzat

 

Felhasználási szabályzat

Kérjük, figyelmesen olvassa el, mielőtt regisztrál!

 

Az ismerkedne.hu olyan internetes társkereső(közösségi) oldal, amelynek elsősorban a kapcsolatteremtés, ismerkedés, társ-, illetőleg párkeresés, valamint a kikapcsolódás lehetővé tétele a célja. A Felhasználási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az ismerkedne.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalanságának biztosítása érdekében – a minimálisan szükséges korlátozás elvét szem előtt tartva – az alábbiak szerint határozza meg az ismerkedne.hu weboldal használatának feltételeit:

 

1. Az ismerkedne.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Pro Bona Kft. (1022 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna út. 4.) üzemelteti. Képviselője: dr. Rusznák Tamás ügyvezető. Elérhetőségek: telefon: 70/ 314 1660 , munkanapokon 9-17 óráig, e-mail: info@artrandi.hu

2. Meghatározások

2.1. Szolgáltató: a Weboldalt üzemeltető Pro Bona Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), a képviselő elérhetősége: info@artrandi.hu

2.2. Felhasználó: a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki a Weboldalon regisztrált (a továbbiakban: Ön).

2.3.

3. Nyilatkozatok

3.1. Az Ön nyilatkozatai

3.1.1. Az ismerkedne.hu társkereső szolgáltatásba való regisztrációval (ide értve a fórum és a chat használatát is) kijelentem, hogy a jelen szabályzatot teljes körűen elolvastam, megértettem, és elfogadom illetőleg magamra nézve kötelezőnek tekintem az abban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat.

3.1.2. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az ismerkedne.hu társkereső használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.

3.1.3. Kijelentem, hogy a weblapra nem küldök sértő, obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő, valamint bármilyen más módon jogsértő hozzászólásokat.

3.1.4. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Weboldalon a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követek el, szexuális szolgáltatást nem ajánlok fel, és ilyen szolgáltatást nem reklámozok.

3.1.4. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató minden a Weblapon regisztráló, belépő és hozzászóló IP címét rögzíti.

3.1.5. Tudomásul veszem és egyetértek azzal, hogy a Szolgáltatás reklámokkal támogatott lehet.

3.2. A Szolgáltató nyilatkozatai

3.2.1. A Weboldal szolgáltatásait Ön a saját felelősségére veszi igénybe. A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

3.2.2. A Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek. Kizárólag a tanácsadást végző személy felel azért, hogy az általa végzett tevékenység mindenben megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak. A Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik. Életviteli-, életmódbeli-, párkapcsolati döntései meghozatala előtt, a Weboldal használatán túl – ha szükségét érzi – konzultáljon szakértővel.

3.2.3. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

3.2.4. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket (kapcsolódási pontokat) is tartalmaz. Amennyiben a Pro Bona tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

3.2.5. A Weboldal Fórum és Chat aloldalain található véleményeket a Szolgáltató nem ellenőrzi. Ha tudomására jut, hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli, ugyanakkor valamely vélemények a Weboldalra történő elküldésével a felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Fórumban közzétett véleményeket a felhasználói név megjelölésével felhasználhatja.

4. A Szolgáltató felelőssége

 

A Szolgáltató felelősség kizárása

A Weboldal szolgáltatásainak használatából eredő bárminemű közvetlen, vagy közvetett kárért a Szolgáltató nem felel.  

Így különösen a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja

1.     a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért,

2.     a Ön által – szolgáltatásunk igénybe vételével – az interneten közzétett információkért (az oldalra feltöltött tartalomért),

3.     a profilokban (adatlapon) közzétett adatok valóságtartalmáért, 

4.     a Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért,

5.     a Weboldalon megjelent hirdetések tartalmáért, (a hirdetések nem tükrözik a Pro Bona tulajdonosainak vagy alkalmazottainak véleményét),

6.     az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért, illetőleg az általuk követett adat- és információvédelmi gyakorlatért,

7.     a Weboldal Fórum aloldalán olvasható véleményekért,

8.     az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – pl.: vírusok, férgek, makrók, továbbá más programok, alkalmazások - okozta károkért, (noha lehetőségeihez mérten törekszik ezek elkerülésére, kiszűrésére)

9.     ha rajta kívül álló okok miatt a regisztrált felhasználók nem publikus adataihoz harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás). A Társam csoport semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy rendkívüli esetben, amikor az a szolgáltató és a rendszer használóinak - egyedi felhasználókkal vagy felhasználók kisebb csoportjaival szembeni - érdekeinek védelme érdekében történik.

A vezetőségnek jogában áll külön indoklás nélkül a rendszerből bármilyen adatot eltávolítani, felhasználókat vagy velük kapcsolatos információkat megváltoztatni, megsemmisíteni, illetőleg a regisztrációt bármilyen módon korlátozni. A megsemmisített vagy elveszett adatokért az ismerkedne.hu semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyanakkor a vezetőség arra hivatott törekedni, hogy korlátozó, rendszabályozó jogaival csakis abban az esetben éljen, ha ezt a rendszer zökkenőmentes működése, a tagok nyugalma, biztonsága, vagy egyéb, tolerálható szempont megkívánja.

4. Jogérvényesítés

A Szolgáltató különböző adatokat gyűjthet a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználótól, a Felhasználóról, amelyekről adatokat hirdetőpartnereinek csakis a Statisztikai Törvény által meghatározott feldolgozott adatformában ad át. A feldolgozott adatok nem alkalmasak az egyének beazonosítására.  A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek jogos védelme meg nem kívánja.

4.1. Felhasználási Szabályzatban foglalt feltételek megsértése esetén a Szolgáltató a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

5. A Szabályzat célja

Az alábbi szabályzat célja a zavartalan közösségi élet fenntartása, tagjaink érdekében. A Szolgáltató arra törekszik, hogy korlátozó, feltételt támasztó szabályt csak abban az esetben írjon elő, ha ezt a rendszer zökkenőmentes működése, a tagok nyugalma, biztonsága megkívánja.

6. A Weboldal tartalma

A Weboldalon található tartalom a Pro Bona szellemi tulajdonát képezi és a Pro Bona előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön – kizárólag saját felhasználás céljából – a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Azonban ebben az esetben sem válik jogosulttá - semmilyen módon és formában – a Weboldal így többszörözött részének tovább-használatára, adatbázisban történő tárolására, átvételére, fénymásolására, terjesztésére, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Felhasználási (regisztrációs) szabályzatra és az adatvédelmi politikára, valamint Jogi közleményekre utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján, a Szolgáltatóval szerződő fél jogosult.

7. Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Az ismerkedne.hu domain a Pro Bona javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló név illetve kifejez harmadik személyek által történő bármilyen használata a Szolgáltató jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Szolgáltató kész minden szükséges jogi lépést megtenni.

 

A Weboldal használata

 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Pro Bona oldalain véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

Tilos a Pro Bona oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jó hírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.

8. A Weboldalra a felhasználó által feltöltött tartalom

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalom (tény, adat, vélemény vagy egyéb alkotóelem, a továbbiakban együtt: adat) nem tartalmazhat:

 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot,
 • jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat,
 • üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat,
 • hamis tényeket, vagy valós tényeket hamis színben feltüntető adatokat,
 • mások személyiséghez fűződő jogait sértő adatokat,
 • bűncselekményre felbujtást, szexuális-, erőszakos- vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas adatokat, valamint

olyan adatokat,

 • amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására,
 • amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra,
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak,
 • elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek,
 • bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják,

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlanul vagy tiltott módon megszerzett adatokat, információkat, magán vagy üzleti titkokat, szerzői jogot sértő alkotóelemeket. Ugyancsak nem tartalmazhat megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valamint valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, és mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti. A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, vagy amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, valamint amelyek súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki. Az ilyen feltöltött tartalmak nem lehetnek becsmérlők vagy megalázók, nem szíthatnak faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket, nem bátoríthatnak egészségre ártalmas anyagok használatára, nem kelthetnek elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet. Nem zavarhatják indokolatlanul senkinek a magánéletét, nem tartalmazhatnak bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.  A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által az oldalon elhelyezett (feltöltött) bárminemű tartalomért.

 

Minden olyan adatlap kizárható – törölhető – a rendszerből, amelyen a tulajdonos hamis vagy megtévesztő adatokat, illetve képeket tüntet fel.

A Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

A Szolgáltató bármikor indoklás nélkül törölheti vagy módosíthatja a Felhasználó regisztrációját, valamint az adatait, beleértve fórum hozzászólásait, levelezését. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött bárminemű tartalmat a Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül reklám céljára felhasználhatja. 

Regisztráció

Az adatlapok tartalma

Az ismerkedne.hu nem támogatja az adatok meghamisítását, megváltoztatását, a tagok valótlan adatokkal/képekkel való megtévesztését. Minden olyan adatlap kizárható a rendszerből, amelyen a tulajdonos hamis vagy megtévesztő adatokat, illetve képeket tüntet fel. Különleges korlátozás vonatkozik az ún. "elsődleges képre", más néven "listaképre", amelynek mindenkor a tulajdonosról készült valós, aktuális arcképnek (vagy arcát felismerhetően ábrázoló egyéb képnek) kell lennie. Csak fényképet fogadunk el. Érvénytelennek számít mind a kézi, mind a számítógépes rajz, illetve a számítógéppel átrajzolt fénykép. A szabályozás alapelve, hogy a másik fél vizuális félrevezetését kizárjuk. Az elsődleges kép használata nem kötelező, de ha van, igazodnia kell az említett szabályokhoz.

A felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni.


 Nem ismerkedési célú adatlapok kizárása

Kizárható a rendszerből minden olyan adatlap, amelynek célja nem a kapcsolatteremtésre, ismerkedésre, kommunikációra irányul, közülük különösen azok, amelyek:

·         üzleti céllal jöttek létre, szolgáltatást, terméket népszerűsítenek;

·         más személy iránti figyelemfelkeltést szolgálnak;

·         más személy valós életbeli adatait (lakcím, telefonszám, stb) tartalmazzák;

·         más adatlapokhoz megtévesztő mértékben hasonlítanak;

·         ártó szándékúak, zaklatásra, hitelrontásra alkalmasak;

·         fentiek bármelyikére egyértelműen utaló szöveget, képet tartalmaznak.

 

9. A Weboldal hiperhivatkozása (linkelése)

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.

1.     A Weboldalra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelő Weboldal) tartalmaznia kell az artrandi megjelölést [ez ügyben kérjük keresse dr. Rusznák Tamást a tamas.rusznak@probona.hu e-mailcímen];  

2.     a Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;

3.     a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Pro Bona javasolja, vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

Az 1. – 3. pontokban foglalt szabályoktól eltérni csak a Pro Bona-val kötött (bannercserékre vagy hirdetési-, együttműködési kampányokra, stb. vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Pro Bona-val szerződő fél jogosult.

4.     a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Pro Bona és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Pro Bona-ról;

5.     a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Pro Bona jogosult a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

 

 Zaklatás és rendbontás

Az ismerkedne.hu a legsúlyosabb szankciókkal büntet minden olyan tevékenységet, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy a tagokat normális funkciók használatában akadályozza, zavarja, ellehetetleníti, vagy egyéb módon a tagoknak nyilvánvaló kárt okoz. Ide értendőek a rosszindulatú adatlapok, fórum-hozzászólások, a chat vagy egyéb közösségi funkció ártó szándékú használata, indokolatlan mennyiségű vagy minőségű szöveg, kép, információ bevitele a rendszerbe, törvénybe ütköző vagy közízlést sértő tartalmak elhelyezése, továbbá bármilyen egyéb, a közösség szempontjából kedvezőtlen tevékenység.


Zaklatásnak minősülhet a személyes kommunikáció abban az esetben, ha azt az egyik fél erőszakolt módon igyekszik fenntartani, a másik fél egyértelmű elzárkózása ellenére.